W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2018

Data uchwały:
2013-06-11

Numer uchwały:
XXXII/212/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-11