W sprawie:
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów


Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXVII/184/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego