W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Data uchwały:
2012-12-07

Numer uchwały:
XXVI/171/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-07, obowiązuje od dnia 05 stycznia 2013 roku do 04 stycznia 2014 roku.