Wójt Gminy Baranów informuje, że po przeprowadzeniu wstępnej analizy zobowiązań podatkowych stwierdzono rozbieżności w informacjach/deklaracjach podatkowych. W związku z powyższym na podstawie art. 281 § 1 Ordynacja Podatkowa  (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60z późn. zm.) od dnia 2 kwietnia 2013r. zostaną przeprowadzone kontrole osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Baranów pod względem zgodności stanu faktycznego powierzchni podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z dotychczas złożoną informacją/deklaracją podatkową.

W przypadku niezgodności prosimy o niezwłoczne (nie później niż do 28.02.2013r.) wypełnienie i złożenie nowej informacji/deklaracji podatkowej w Urzędzie Gminy w Baranowie (pokój nr 003).

Druki informacji/deklaracji dostępne są na stronie: http://bip.baranow.pl/?a=2257