W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2012-11-15

Numer uchwały:
XXV/159/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.