W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017

Data uchwały:
2012-06-20

Numer uchwały:
XXI/134/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-20