W sprawie:
budżetu na 2012 rok

Data uchwały:
2012-01-18

Numer uchwały:
XVII/92/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku