W sprawie:
określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Data uchwały:
2011-12-09

Numer uchwały:
XIV/78/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej zmianie uległy załączniki nr 1, 3 i 5)