W sprawie:
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w BaranowieData uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
III/9/2010

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-12-29

Wyrokiem z dnia 01.07.2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł nieważność w/w uchwały w całości.