WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na obszarze województwa wielkopolskiego