Wiceprzewodniczący

1. Michał Błażejewski 
2. Mieczysław Kurzawa