Uchwała nr 3/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie

z dnia 12 października 2010 r.

 

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie