Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie    w wyborach do Rady Gminy w Baranowie, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.