Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w celu ustalenia dodatkowego limitu wydatków komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miast.