Baranów, dnia 25.03.2009 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25, poz. 219, z późn.zm.) wyznaczono na terenie Gminy Baranów następujące miejsca do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

1.     Baranów – słupy ogłoszeniowe szt. 4

2.     Mroczeń - słupy ogłoszeniowe szt. 3

3.     Słupia p.Kępnem - słupy ogłoszeniowe szt. 2

4.     Jankowy - słupy ogłoszeniowe szt.1

5.     Donaborów - słupy ogłoszeniowe szt.1

6.     Joanka - słupy ogłoszeniowe szt.1

7.     Łęka Mroczeńska - słupy ogłoszeniowe szt.1

8.     Marianka Mroczeńska - słupy ogłoszeniowe szt.1

9.     Żurawiniec - słupy ogłoszeniowe szt.1

10. Grębanin - słupy ogłoszeniowe szt.1

 

                                                          Wójt Gminy Baranów
                                                     /-/ mgr inż. Jan Sarnowski