Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąść udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 roku o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku