1. Konstytucja RP - patrz storna   http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm 
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r. z późn. zm.)
3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37 poz. 287 z dnia 10 marca)