W sprawie:
UCHWAŁA Nr XIX/139/2008
Rady Gminy w Baranowie
z dnia 12 grudnia 2008 roku

przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.


Data uchwały:
2008-12-12

Numer uchwały:
XIX/139/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-12-12