W sprawie:
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/117/2008 Rady Gminy w Baranowie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Baranów statusu miasta.

Data uchwały:
2008-12-12

Numer uchwały:
XIX/135/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-12-12