Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

Symbol:
5343

Wydział:
USC- Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn Dz. U. z 2016 r. Poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1852)


Opłaty:
17 zł. od pełnomocnictwa. Opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu lub dziadkom.

Termin odpowiedzi:
Sprawę załatwiamy niezwłocznie. W imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice (opiekunowie prawni).

Jako potwierdzenie czynności wydaje sie poświadczenie zameldowania


Jednostka odpowiadająca:
Inspektor ds. Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Można mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Meldując się na pobyt stały lub czasowy nie trzeba wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Do zameldowania potrzebne są:
* formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas lub my wydrukujemy już wypełniony formularz;
* Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę) - osoba ta musi stawić sie w urzędzie
* dowód osobisty lub paszport;
* dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale).
Zameldować można się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być na piśmie, a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Baranowie
Ewidencja Ludności
I piętro pok. 102

Opłaty
Zameldowanie jest bezpłatne.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł (zaświadczenie te wydawane jest na wniosek).

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowe

Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.


Dokumenty
  • Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" odrębny dla każdej osoby (również dla dziecka) - WZÓR FORMULARZA PONIŻEJ. (wymagany) Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

  • Dokument tożsamości / akt urodzenia (do wglądu) (dowód osobisty; odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego)

  • Pełnomocnictwo (wymagany) Pisemne pełnomocnictwo, w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

  • Tytuł prawny do lokalu (do wglądu) Dokument (oryginał) potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)


Załączniki

zg_oszeni pobytu sta_ego_1.1ex (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zg_oszenie pobytu czasowego_1.1ex (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Natalia Waloszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sarnowska
Data wprowadzenia:2008-07-24 14:55:00
Opublikował:Agnieszka Sarnowska
Data publikacji:2008-09-12 11:24:31
Ostatnia zmiana:2017-01-11 13:36:52
Ilość wyświetleń:2270

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij