W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baranów

Data uchwały:
2022-06-14

Numer uchwały:
XXXV/287/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-14