W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2021-04-28

Numer uchwały:
XXV/201/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 3729; data ogł.: 06.05.2021r.)