W sprawie:
utworzenia na terenie Gminy Baranów ośrodka wsparcia pod nazwą "Klub Seniora+" w Mroczeniu oraz ustalenia zasad uczestnictwa i zasad ponoszenia odpłatności uczestników w Klubie Seniora+ w Mroczeniu

Data uchwały:
2021-04-28

Numer uchwały:
XXV/196/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 3726; data ogł.: 06.05.2021r.)