Uchwała nr XL/229/2002 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Baranów