Zbiór informacji o danych przestrzennych dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów dostępny jest pod linkiem

https://baranowkepinski.e-mapa.net/wykazplanow/