Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na usługi pn.:

 

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń budynkach oświatowych w Baranowie z podziałem na dwie części:

 

Część  I – kompleksowe sprzątanie budynku Zespołu Szkół im Powstańców

                 Wielkopolskich w Baranowie

 

Część II – kompleksowe sprzątanie Przedszkola Bajka w Baranowie

 

 

Jest prowadzone na stronie e-zamówienia pod adresem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e1d7914b-2a3c-11ef-b373-0e435a8a43bc