OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Baranów, Zespół Obsługi Szkół

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-416, fax (062)78-10-405,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

USŁUGI TRANSPORTOWE-PRZEWÓZ OSÓB-SPRZEDAŻ ŻWIRU I PIASKU TOMASZ SARNOWSKI

63-600 KĘPNO OŚ. 700-LECIA    7/32

Cena oferty - 137.00 zł za 1 dzień roboczy

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

PPKS OSTRÓW WLKP

63-400 OSTRÓW WLKP. UL. BATOREGO    35

Cena oferty - 246.10 zł za 1 dzień roboczy

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

USŁUGI TRANSPORTOWE-PRZEWÓZ OSÓB-SPRZEDAŻ ŻWIRU I PIASKU TOMASZ SARNOWSKI

63-600 KĘPNO OŚ. 700-LECIA    7/32

Cena oferty - 223.00 zł za 1 dzień roboczy

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

PPKS OSTRÓW WLKP

63-400 OSTRÓW WLKP. UL. BATOREGO    35

Cena oferty - 123.05 zł za 1 dzień roboczy

 

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANE OFERTY SĄ NAJKORZYSTNIEJSZE POD WZGLĘDEM USTANOWIONYCH KRYTERIÓW. OFERTY SPEŁNIAJĄ ZAŁOZONE WYMAGANIA I ZAWIERAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW.

 

Zadania unieważnione: NIE DOTYCZY

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

USŁUGI TRANSPORTOWE-PRZEWÓZ OSÓB-SPRZEDAŻ ŻWIRU I PIASKU TOMASZ SARNOWSKI

OŚ. 700-LECIA 7 /32

63-600 KĘPNO

(2)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

2

PPKS OSTRÓW WLKP

BATOREGO 35

63-400 OSTRÓW WLKP.

(1)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

2

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOMASZ WÓJCIK

OŚ. ZAMKOWE 24B /1

63-500 OSTRZESZÓW

(3)

  85,16

 

 

 

 

 

 

  85,16

3

USŁUGI TRANSPORTOWE-PRZEWÓZ OSÓB-SPRZEDAŻ ŻWIRU I PIASKU TOMASZ SARNOWSKI

OŚ. 700-LECIA 7 /32

63-600 KĘPNO

(2)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

3

PPKS OSTRÓW WLKP

BATOREGO 35

63-400 OSTRÓW WLKP.

(1)

  97,64

 

 

 

 

 

 

  97,64

4

PPKS OSTRÓW WLKP

BATOREGO 35

63-400 OSTRÓW WLKP.

(1)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców: NIE DOTYCZY

 

 

BARANÓW dnia: 2007-07-12