W sprawie:
uchwalenia "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023".

Data uchwały:
2022-10-25

Numer uchwały:
XXXVIII/318/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-10-25
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak: NP-III.4131.1.247.2022.8 z dnia 28.11.2022r. orzekające nieważność paragrafu 17 ust. 4 załącznika do w/w uchwały