Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 na dostawy pn.:

 

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich

 w Baranowie

 

Jest prowadzone na stronie miniportalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e8fd225-eff5-419d-ba46-9c41c56b8dc6