Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

1. Wykonanie dochodów przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27S.

2. Wykonanie wydatków przedstawiono w sprawozdaniu Rb-28S.

3. Sprawozdanie Rb-NDS.

4. Sprawozdanie Rb-N.

5. Sprawozdanie Rb-Z.