W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LX/315/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Baranów oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieck

Data uchwały:
2021-10-19

Numer uchwały:
XXVIII/233/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2021r. poz. 7865; data ogłoszenia 25.10.2021r.)