W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-10-19

Numer uchwały:
XXVIII/232/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-10-19