W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, znajdującej się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu

Data uchwały:
2021-09-14

Numer uchwały:
XXVII/228/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-14