W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów

Data uchwały:
2021-09-14

Numer uchwały:
XXVII/227/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-14