W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-09-14

Numer uchwały:
XXVII/222/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-14