W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów

Data uchwały:
2021-04-28

Numer uchwały:
XXV/206/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-04-28