W sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Data uchwały:
2021-04-28

Numer uchwały:
XXV/197/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 3727; data ogł.: 06.05.2021r.)