W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części dotyczącej wsi sołeckiej Baranów
Data uchwały:
2004-12-20

Numer uchwały:
XXVI/129/2004

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.