Załącznik nr 9 w wersji edytowalnej oraz PDF dostępny jest pod adresem : dopobrania