Załączniki :

1.Projekt budowlany

2.Projekt wykonawczy

3.Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje

4.Pozwolenie na budowę

dostępne są pod adresem : dopobrania