W sprawie:
obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2018 roku

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LI/256/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 roku (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2017r. poz. 8006; data ogłoszenia 05.12.2017r.)