Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy przesłać na adres:

gmina@baranow.pl lub pod nr faxu: 627810405