Prowadzone rejestry:

1. Rejestr zamówień publicznych.
2. Rejestr pism wychodzących i przychodzących.
3. Rejestr wniosków o wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.
4. Rejestr zaświadczeń o przyłączeniu do sieci wodno-kanalizacyjnej.
5. Rejestr warunków technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
6. Rejestr pism wychodzących i przychodzących z zakresu gospodarki komunalnej, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzone ewidencje:

1. Ewidencja inwestycji.
2. Ewidencja gruntów rolnych, zmiana,aktualizacja.
3. Ewidencja gruntów.
4. Ewidencja nieruchomości.
5. Ewidencja zatwierdzonych planów i zmian.
6. Ewidencja odbiorców wody.
7. Ewidencja osób oddających odpady komunalne.
8. Ewidencja kart organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej.
9. Ewidencja wydanych i anulowanych decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe.
10. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej.
11. Ewidencja wydawanych kart drogowych na pojazdy pożarnicze i motopompy.
12. Ewidencja udzielonych i cofniętych zazwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.