Imię i nazwisko: Marzena Żłobińska

Funkcja: Skarbnik Gminy Baranów

e-mail: marzena.zlobinska@baranow.pl

Tel. (062) 74 10 003