Gmina liczy 7 685 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2009). Na terenie gminy nie występują mniejszości narodowe ani grupy etniczne.

Struktura wiekowa ludności (na dzień 31.12.2009r.)*przedstawia się następująco:

Wiek

Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

0-2

116

133

3

41

39

4-5

102

83

6

42

46

7

43

45

8-12

238

230

13-15

154

164

16-17

140

115

18

65

59

19-65

2612

2333

>65

276

609

SUMA

3829

3856

RAZEM M+K

7685

* źródło: dane Urzędu Gminy w Baranowie

 

 

Ludność Gminy Baranów w latach 2001-2009*

Rok

Stan ludnościwg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem stan na 31 XII  

w tym

Małżeństwa ogółem

Urodzenia

Zgony ogółem

Przyrost naturalny ogółem

mężczyzn

kobiet

2001

7365

3677

3688

39

78

72

6

2002

7451

3703

3748

39

89

66

23

2003

7491

3732

3759

45

88

48

40

2004

7510

3736

3774

47

81

67

14

2005

7561

3759

3802

50

85

59

26

2006

7574

3774

3800

57

82

55

27

2007

7613

3795

3818

57

80

63

17

2008

7636

3806

3830

 

85

53

32

2009

7685

3829

3856

 

92

44

48

* źródło: dane Urzędu Gminy w Baranowie

Liczba ludności gminy Baranów systematycznie wzrasta. Przyrost naturalny w Baranowie wykazuje tendencję rosnącą.

 

 

Prywatna przedsiębiorczość

Rozwój przedsiębiorczości w ostatnich latach spowodował, że gmina nabiera charakteru przemysłowo - rolniczego . Obecnie dominującą i najprężniej działającą na terenie gminy dziedziną gospodarki jest przemysł meblarski . Bardzo dobrze rozwinięta jest także sieć placówek handlowych i usługowych . Znajdują się tu m.in.: motel - 60 miejsc noclegowych, restauracje, stacja paliw z barem szybkiej obsługi (czynna 24 h), szkoła ponadpodstawowa
z krytą pływalnią (Zespół Szkół Rolniczych w Słupi p. Kępnem), dom handlowy "Korbank" sprzedający maszyny i części rolnicze, itp.