W sprawie:
Uchwała Nr IV/21/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 21.02.2011 r.

budżetu na 2011 rokData uchwały:
2011-02-21

Numer uchwały:
IV/21/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.