W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011 - 2016

Data uchwały:
2011-02-21

Numer uchwały:
IV/20/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.