OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

RYNEK 21 , 63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYTWARZANIE I DOSTAWA

JEDNODANIOWEGO POSIŁKU SZKOLNEGO DLA 4 SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARANÓW

W OKRESIE III-IV/2010.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:WYTWARZANIE I DOSTAWA JEDNODANIOWEGO POSIŁKU SZKOLNEGO DLA 4 SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARANÓW W OKRESIE III-IV/2010

RESTAURACJA "BARTEK"

63-645 SŁUPIA P/KĘPNEM, ul. KATOWICKA 6

Cena oferty brutto -17 328.00 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

RESTAURACJA "BARTEK"

KATOWICKA 6 63-645 SŁUPIA P/KĘPNEM

(4)

  100,00

  100,00

1

ZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH

P.WAWRZYNIAKA 34 63-600 KĘPNO

(3)

  97,94

  97,94

1

DWÓR USTRONIE

TRZEBIEŃ 73 63-645 ŁEKA OPATOWSKA

(1)

  97,44

  97,44

1

AGROPAK EDWARD MADZIARA

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 77 98-300 WIELUŃ

(2)

  81,61

  81,61

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

5

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY KARSTEM

JANKOWY 55

63-604 BARANÓW

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY KARSTEM

JANKOWY 55 

63-604 BARANÓW

Art. 24 ust. 2 pkt 4

W toku oceny ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że do złożonej oferty, Oferent - Zakład Wielobranżowy "KARSTEM" Jankowy 55 jako dokument potwierdzający spełnianie warunku uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności dołączył zaświadczenie z PPIS o wpisie do rejestru zakładów wystawione lecz na firmę Motel MS Teresa Stempin, Piotr Stempin Spółka Jawna, Stacje Paliw "S". Pismem GP/8/11/2010/2 z dnia 16.09.2010r Zamawiający wezwał Oferenta do dostarczenia poprawnego dokumentu, wyznaczając termin uzupełnienia na dzień 23.09.2010r do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie zostały złożone żadne z wymaganych dokumentów uzupełniających.

 

 

BARANÓW dnia: 2010-10-04