OGŁOSZENIE

 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRĘBANIN-LIPKA - ETAP I.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRĘBANIN-LIPKA - ETAP I

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

56-500 SYCÓW

KUSOCIŃSKIEGO 1/a

Cena oferty brutto - 169 760.23 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

KUSOCIŃSKIEGO 1 /a, 56-500 SYCÓW

(2)

  100,00

  100,00

1

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Przemysłowa 8 , 63-600 Kępno

(1)

  99,83

  99,83

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: Nie dotyczy

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców: Nie dotyczy

 

 

BARANÓW dnia: 2010-09-28