Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/5/5/2009/9                                            BARANÓW dnia: 2009-06-18

Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK W RAMACH PROGRAMU "ORLIK 2012" W TYM BUDOWY BOISKA PIŁKARSKIEGO 64x32 POKRYTEGO SZTUCZNĄ TRAWA W BARANOWIE

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD

Ul. Wrocławska 2, 63-600 Kępno

na:

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK W RAMACH PROGRAMU "ORLIK 2012" W TYM BUDOWY BOISKA PIŁKARSKIEGO 64x32 POKRYTEGO SZTUCZNĄ TRAWA W BARANOWIE za cenę brutto - 1 177 068.26

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD Kępno

Myjomice 17c, 63-600 Kępno

I Elastic Line Sp. z o.o.

Ul. Rutkowskiego 21, 62-020 Swarzędz

(6)

  100,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX Zbigniew Chmura

Ul. ŻWIRKI WIGURY 56,  43-190 MIKOŁÓW

(3)

 

  95,25

  95,25

1

PRESTIGE Sp. z o.o.

Ul. ŚWIERCZEWSKA 5, 71-066 SZCZECIN

(2)

  89,95

  89,95

1

FIRMA INSTALACJI SANITARNEJ POLAN SP. Z O.O.

Ul. WARSZAWSKA 72 46-320 PRASZKA

I ACTIVA Longin Witkowski

Ul. Narutowicza 53/6, 90-146 Łódź

(1)

  85,77

  85,77

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk

Ul. JAWOROWA 2, 41-300 DĄBROWO GÓRNICZA

(5)

  75,88

  75,88


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: NIE DOTYCZY

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


                                                                            
WÓJT GMINY BARANÓW

                                                                                 
mgr inż. Jan Sarnowski